210/18 Odstranitev kače

Odstranitev kače – Trg bratov Mravljak, Šoštanj

Datum in čas: 23. avgust 2018 18:59

OPIS: Ob 18:59 smo dobili klic za pomoč pri odstranitvi kače, ki je zašla v lokal. Na kraju smo manjšo kačo odstranili iz lokala in jo izpustili v Trebušo.

Vodja intervencije: Z.A.