201/18 Pristanek helikopterja

Pristanek helikopterja – Prelska, Velenje

Datum in čas: 16. avgust 2018 12:55

OPIS: Ob 12:55 so nas gasilci PGD Vinska Gora zaprosili za pomoč pri zavarovanju kraja pristanka helikopterja. Med vožnjo na kraj smo dobili preklic intervencije.

Vodja intervencije: K.S.