179/18 Požarni alarm

Požarni alarm – Cesta Talcev, Velenje

Datum in čas: 27. julij 2018 19:12

OPIS: Ob 19:12 se je v objektu na Cesti Talcev sprožil požarni alarm. Na kraju smo pregledali prostore, ker ni bilo nevarnosti, smo resetirali centralo in se vrnili.

Vodja intervencije: G.P.