146/18 Požarni alarm

Požarni alarm – Goriška cesta, Velenje

Datum in čas: 24. junij 2018 20:55

OPIS: Ob 20:55 nas je občan preko ReCO Celje obvestil o sproženem alarmu v garažah na Goriški cesti. Na kraju smo ugotovili, da se je iz neznanega razloga sprožil senzor. Prostore smo pregledali, ker ni bilo nevarnosti smo centralo restirali in se vrnili.

Vodja intervencije: H.D.