141/18 AED, pristanek helikopterja

AED, pristanek helikopterja – Podkraj, Velenje

Datum in čas: 19. junij 2018 18:38

OPIS: Ob 18:38 nas je ReCO Celje aktiviral za AED – prvi posredovalci. Na kraju smo nudili pomoč pri reanimiaciji in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Na Žarovi cesti smo zavarovali kraj pristanka helikopterja, s katerim so osebo odpeljali na nadaljnje zdravljenje.

Vodja intervencije: P.G.