137/18 Požarni alarm

Požarni alarm – Goriška cesta, Velenje

Datum in čas: 15. junij 2018 15:01

OPIS: Ob 15:01 se je v večstanovanjskem objektu sprožil plinski alarm. Po prihodu na kraj smo pregledali prostore, ker ni bilo nevarnosti smo resetirali centralo

Vodja intervencije: H.D.