134/18 Požarni alarm

Požarni alarm – Šmarška cesta, Velenje

Datum in čas: 10. junij 2018 17:40

OPIS: Ob 17:40 se je sprožil splošni požarni alarm v objektu na Šmarški cesti. Po prihodu na kraj smo centralo resetirali, šlo pa je za lažni alarm.

Vodja intervencije: Z.I.