133/18 Neurje

Neurje – Selo, Velenje

Datum in čas: 10. junij 2018 16:32

OPIS: Ob 16:32 so nas iz podjetja plastika Skaza prosili za pomoč, ker jim hudourniška voda vdira v proizvodnjo. Po prihodu na kraj smo videli, da se zaradi močnega deževja voda steka mimo gostišča Pri Brigiti preko cestišča v halo in naprej po cesti, kjer je zalilo še avtopralnico Živic in parkirišče pred Hoferjem in Intersparom. Zaposlenim smo pokazali, kako postaviti protipoplavne vreče, dodatno aktivirali še gasilce PGD Šalek, pomagali s sesalcem in obvestili pristojne službe.

Vodja intervencije: Z.A.