99/18 Odstranjevanje čebel

Odstranjevanje čebel – Kardeljev trg, Velenje

Datum in čas: 12. maj 2018 12:33

OPIS: Ob 12:33 nas je občanka preko ReCO Celje obvestila o čebelah, ki rojijo na smreki pred blokom. Obvestili smo čebelarja, kateremu smo s pomočjo avtodvigala s košaro omogočili dostop do čebel. Ta je čebele odstranil in odpeljal.

Vodja intervencije: K.S.