95/18 Splošni požarni alarm

Splošni požarni alarm – Šaleška cesta, Velenje

Datum in čas: 04. maj 2018 22:18

OPIS: Ob 22:18 se je sprožil splošni požarni alarm v eMC placu. Pregledali smo prostor in resetirali centralo.

Vodja intervencije: G.P.