92/18 Splošni požarni alarm

Splošni požarni alarm – Cesta talcev, Velenje

Datum in čas: 03. maj 2018 16:09

OPIS: Ob 16:09 se je sprožil splošni požarni alarm v vrtcu Vrtiljak. Na kraju smo ugotovili, da je čistilka zaradi čiščenja sprožila javljalec. Resetirali smo centralo in se vrnili v dom.

Vodja intervencije: Š.J.