88/18 Izvleka vozila

Izvleka vozila – Cesta Simona Blatnika, Velenje

Datum in čas: 01. maj 2018 13:00

OPIS: Ob 13:00 nas je preko ReCO Celje klical občan, da je obtičal z vozilom na mehki podlagi. Na kraju smo vozilo izvlekli na trdno podlago.

Vodja intervencije: Z.A.