73/18 Požar v naravi

Požar v naravi – Koroška cesta, Velenje

Datum in čas: 13. april 2018 09:34

OPIS: Ob 09:34 je občan prijavil, da gorijo leseni vrtni deli pod daljnovodom pri APS. Na kraju smo z gasilnim aparatom in vodo pogasili požarišče v v elikosti cca. 1m2.

Vodja intervencije: G.P.