305/17 Kardeljev trg 1-3

Požarni alarm – Kardeljev trg 1-3

 

Datum in čas: 14. december 2017 08:31

OPIS: Ob 08:31 se je v garažah na Kardeljevem trgu 1-3 sprožil požarni alarm. Vzrok sprožitve je bilo pometanje garaž. Izvajalca del smo opozorili in resetirali centralo.

Vodja intervencije: G.P.