288/17 Puščanje plina

Puščanje plina – Gaberke 5

 

Datum in čas: 30. november 2017 12:30

OPIS: Ob 12:30 smo bili klicani za pomoč pri detekciji plina v Gaberkah 5. Po prihodu na kraj smo skupaj z KP Velenje opravili meritve ob cestnem robniku na naslovu. Detektor je pokazal povišane koncentracije plina zato je bila preko ReCO Celje aktivirana tudi enota MEL, ki opravlja bolj natančne meritve. Opravili so meritve in vzeli vzorce.

Vodja intervencije: B.B.