Reševanje iz dvigala – Koželjskega 3

 

Datum in čas: 29. november 2017 15:35

OPIS: Ob 15:35 smo dobili zahtevo za reševanje iz dvigala na Koželjskega 3. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da je dvigalo prazno in normalno deluje. Ponovno smo resetirali klic iz dvigala.

Vodja intervencije: K.S.