Delovanje članic v leto 2011

Delovanje članic v leto 2011

Članice PGD Velenje smo se v minulem letu udeleževale vseh aktivnostih, ki so potekale v okviru Gasilske zveze Šaleške doline in priskočile na pomoč pri prireditvah v društvu, kjer so zaželjene iznajdljive ženske roke.

V mesecu marcu smo si v počastitev dneva žena in materinskega dneva ogledale igro »NA KMETIH« v izvedbi gledališke skupine KD Gorenje v kulturnem domu v Šmartnem ob Paki. Po njej smo se posladkale in opravile meddruštveni klepet gasilk.

V večjem številu smo se udeležile praznovanja dneva gasilca v mesecu maju.
Pravo športno tekmovalno vzdušje smo doživele na športnih igrah savinjsko šaleške regije, ki so potekale v prijetnem okolju gasilskega doma v Škalah.

Zanimiv in poučen je bil jesenski obisk posveta žensk gasilk savinjsko šaleške in celjske regije v Slovenskih Konjicah, kjer smo spoznavale delo gasilk na širšem področju.

Konec leta smo zaključile z tradicionalnim zabavnim druženjem gasilk v Šoštanju. V minulem letu je kar nekaj naših članic dobilo paradne uniforme, tako se lahko še bolj svečano in ponosno udeležujemo naših gasilskih prireditev. Vesele smo, da ima naše mlado vodstvo in upravni odbor posluh za naše delovanje in nas v vseh pogledih podpira. To pa je tudi zaveza za delo v prihodnje.