308/17 Reševanje iz dvigala

Reševanje iz dvigala – Šalek 86   Datum in čas: 17. december 2017 19:57 OPIS: Ob 19:57 smo dobili zahtevo za reševanje iz levega dvigala v Šalek 86. Po prihodu na kraj smo ugotovili da je v dvigalu obstal stanovalec v prvem nadstropju s svojim psom. Odprli smo vrata dvigala in oba rešili nepoškodovana. Na dvigalo

LEARN MORE
304/17 Iztekanje vode
304/17 Iztekanje vode

Iztekanje vode – Podkraj pri Velenju 3   Datum in čas: 13. december 2017 21:16 OPIS: Ob 21:16 nas je klical občan in obvestil da je zalita cesta pri odcepu za Podkraj. Po prihdou na kraj smo ugotovili, da gre za napako na vodovodnem omrežju in obvestili KP Velenje. Ker je voda tekla po cestišču smo

LEARN MORE
302/17 Iztekanje vode
302/17 Iztekanje vode

Iztekanje vode – Prešernova cesta 22a   Datum in čas: 13. december 2017 14:23 OPIS: Ob 14:23 nas je klicala predstavnica bloka in sporočila, da imajo po hodniku poplavo. Na kraju smo ugotovili, da so stanovalci že zaprli glavni ventil in preprečili nadaljne iztekanje vode po stopnišču. S tehničnim posegom smo odprli stanovanje in ugotovili, da

LEARN MORE
301/17 – MOČAN VETER
301/17 – MOČAN VETER

Močan veter –MO Velenje in Občina Šoštan, občina Šmartno ob Paki Datum in čas: 11. – 12. december 2017 OPIS: Med 11. – 12. decembrom so PGD Pesje, PGD Škale, PGD Velenje, PGD Šoštanj-mesto, PGD Gaberke, PGD Lokovica odstranili več podrtih dreves in pomagali pri prekrivanju odkritih streh na več lokacijah. Vodja intervencij: B.B. /

LEARN MORE
300/17 Reševanje iz dvigala

Reševanje iz dvigala – Kersnikova 1   Datum in čas: 11. december 2017 21:15 OPIS: Ob 21:15 smo preko javljalne naprave dobili klic iz neparnega dvigala iz Kersnikove 1. Dvigalo je obstalo 4. nadstropju. Iz dvigala smo rešili eno nepoškodovano osebo in obvestili upravljalca dvigala. Vodja intervencije: Š.J.

LEARN MORE