136/19 Zapiranje hidranta

Zapiranje hidranta – Koželjskega cesta, Velenje

Datum in čas: 31. maj 2019 16:18

OPIS: Ob 16:18 nas je občan obvestil, da iz hidranta pri vrtcu teče voda. Na kraju smo s hidrantnim ključem hidrant zaprli in obvestili dežurnega KP Velenje, da preverijo ventil.

Vodja intervencije: L.J.