270/17 Požarni alarm

Požarni alarm – Selo 20a

Datum in čas: 01.november 2017 23:59

OPIS: Ob 23:59 se je sprožil požarni alarm v Plastiki Skaza. Na kraju smo pregledali prostore in resetirali požarno centralo.

Vodja intervencije: Š.J.