Kandidacijska komisija za volitve funkcionarjev in organov PGD Velenje za obdobje 2018 do 2023 je na osnovi sprejetega rokovnika kandidacijskih opravil z 28.12 2017 začela s kandidacijskim postopkom za volitve funkcionarjev in organov PGD Velenje.

Vso predpisano gradivo je izobešeno na oglasni deski v gasilskem domu in na spletni strani pgdvelenje.si, predpisani obrazci za vloge za kandidaturo so na razpolago pri dežurnem gasilcu, kakor tudi skrinjica, kamor se vloge oddajo, če ne bodo poslane po pošti.

ROKOVNIK KANDIDACIJSKIH OPRAVIL

V zvezi z rokovnikom za izvedbo opravil rednih volitev za funkcije in organe PGD Velenje, ki bodo 10. februarja 2018, so roki za kandidacijska opravila naslednji :

Zap. št. Datum za izvedbo kandidacijsko volilnih opravil Vsebina
1. 22. 11. 2017 Imenovanje kandidacijske komisije
2. 30. 11. 2017 Konstitutivna seja kandidacijske komisije ( izvolitev predsednika / ce, podpredsednika / ce, določitev kandidacijskih opravil – rokovnik, vsebina razpisa kandidacijskega postopka.
3. 28. 12. 2017 Začetek kandidacijskega postopka
4. 29. 1. 2018 Zaključek kandidacijskega postopka
5. 30. 1. 2018 Sestava liste kandidatov
6. 31. 1. 2018 Predstavitev liste kandidatov za funkcionarje in organe PGD Velenje na zboru članov in potrditev kandidacijske liste

Kandidacijska komisija:

Irena Pečečnik
Jure Koželj
Franc Pečečnik

Kandidata za predsednika

 • lahko predlaga skupina 5 polnoletnih članov PGD.
 • Za predsednika lahko kandidira tudi vsak član PGD, ki izpolnjuje pogoje in pridobi podporo najmanj petih (5) polnoletnih članov PGD.
 • Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD in ustrezno gasilsko izobrazbo (najmanj čin gasilskega častnika)
 • član PGD Velenje najmanj 5 let.

Kandidata za poveljnika

 • lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD.
 • Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi za opravljanje te funkcije
 • član PGD Velenje najmanj 5 let.
 • poveljnik PGD III. in višje kategorije: čin »gasilski častnik«,
 • Za opravljanje funkcij poveljnika, namestnika in podpoveljnika PGD je potrebna najmanj IV. stopnja izobrazbe. V primeru, da poveljnik svoje delo opravlja poklicno, mora imeti izobrazbo najmanj VI. stopnje.

Kandidata za predsednika in člana nadzornega odbora

Volijo se trije člani

 • polnoleten član/članica PGD
 • ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

Kandidata za predsednika in člana disciplinske komisije

volijo se 3 člani + 2 nadomestna člana

 • polnoleten član/članica PGD
 • ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

Dokumenti

Sklep o razpisu volitev za funkcionarje in organe PGD Velenje